Bildet viser en mannlig Røde Kors-frivillig som sitter på hul og snakker med politiet gjennom samband Vis bildetekst
​Fra samhandlingsøvelsen ODON i 2015, en øvelse som arrangeres av Melhus Røde Kors hver høst.

Beredskapsavtale for et tryggere samfunn

Rett før overgangen til 2018 signerte Melhus Røde Kors og Melhus kommune en beredskapsavtale. Avtalen innbærer blant annet at Røde Kors skal være representert i det kommunale beredskapsrådet.

Mer ekstremvær gir mer nedbør, flom og flere skred. Migrasjonsutfordringene som vi opplevde i 2015 viste oss at slike situasjoner krever rask respons for å sikre ivaretakelse av grunnleggende menneskelige behov. I tillegg har en drastisk økning i fjellturisme i Norge satt den lokale beredskap på prøve. De utfordringene vi i dag står over krever en sterk lokalberedskap. 

– Avtalen gir ekstra motivasjon

Samarbeidsavtalen mellom Melhus Røde Kors og kommunen innebærer blant annet at det før hendelser skal samarbeides på plan- og øvelsesnivå, med fellesøvelser, deltakelse i felles fora, og utveksling av ressurser og kunnskap. Avtalen innebærer også at det ved behov skal stille en representant fra Melhus Røde Kors i den kommunale kriseledelsen, i tilfelle en ekstraordinære hendelse.

Med utgangspunkt i kommunens ROS-analyse og beredskapsplan er Melhus Røde Kors på anmodning fra kommunens kriseledelse forberedt til å stille med ressurser til

 • Søks- og ​redningsoppdrag, samt oppdrag for AMK
 • Evakuering
 • Evakuert- og pårørendesenter (EPS)
 • Kommunalt kriseteam
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Annen bistand, blant annet med støtte fra distrikter og lokalforeninger
Styret i Melhus Røde Kors er glade for at lokalforeningen nå har en signert avtale med Melhus Kommune om beredskapssamarbeid.
 
– Samarbeidsavtalen er en rammeavtale, og vi skal nå fortsette arbeidet med vedleggene til avtalen, blant annet beredskapsplanen, forteller Marit Sognli Gladsø, leder i Melhus Røde Kors.
 
marit.sognli.gladsø0-small
Marit Sognli Gladsø, leder i Melhus Røde Kors.
 
– Dette gir oss organisatorisk en mulighet til å se på og jobbe videre med samarbeid og samhandling mellom de forskjellige aktivitetene våre i en beredskapssammenheng.  Det ligger mye arbeid foran oss når det gjelder planer og oversikter, men nettopp fordi vi når har en signert avtale, gir det en ekstra motivasjon for dette arbeidet, sier Sognli Gladsø.

Beredskapsavtaler gir tryggere lokalsamfunn

Melhus kommune er nå i samme eksklusive selskap som 6 andre av de 23 kommunene med Røde Kors-foreninger i Sør-Trøndelag Røde Kors (distriktet dekker sørlige Trøndelag fylke, samt kommunene Rindal og Surnadal i Møre og Romsdal fylke). De 7 kommunene som har signert avtale med Røde Kors er
 • Agdenes
 • Orkdal
 • Surnadal
 • Trondheim
 • Åfjord
 • Melhus
 • Rennebu

– Norge står overfor mer ekstremvær og flere potensielle beredskapsutfordringer i tiden fremover. Myndighetene er på noen områder helt avhengige av frivilligheten for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre samfunnets beredskapsevne, sier leder for ressursgruppe Samfunnssikkerhet og Beredskap i Sør-Trøndelag Røde Kors, Margit Hermundsgård.

Målet med beredskapsavtalene er at Røde Kors skal være en relevant og troverdig støtteaktør for kommunene, hvor kommunens og Røde Kors’ rolle er avklart før, under og etter ekstraordinære hendelser og kriser. Kun 190 av landets 422 kommuner har inngått skriftlige samarbeidsavtale med sitt lokale Røde Kors, til tross for at regjeringen har pålagt kommuner med lokale Røde Kors-foreninger å inngå samarbeid. 

20170502Margit-Hermundsgård1-small
Margit Hermundsgård, leder for ressursgruppe Samfunnssikkerhet og Beredskap i Sør-Trøndelag Røde Kors.

– Det er helt nødvendig at de som skal samarbeide i en eventuell krisesituasjon også kjenner hverandre. De må kunne effektivt respondere på en krise og vite hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke utfordringer kommuner og frivillige sammen kan løse. Kunnskap og samarbeid gir økt trygghet i lokalsamfunnene, sier Hermundsgård.

I 2016 opprettet Rennebu kommune en samarbeidsavtale med Røde Kors, og i følge Rennebu Røde Kors betyr det et betraktelig beredskapsløft for lokalsamfunnet.
 
– Kommunen vet at de har en stor internasjonal organisasjon i ryggen. I tillegg til de lokale ressursene i Rennebu Røde Kors, har vi også et stort apparat i hele fylket som også kan mobiliseres ved behov. Røde Kors sitter på mye kompetanse og erfaring, forteller leder i Rennebu Røde Kors Ove Einar Drugudal.
 
Åfjord Røde Kors og Åfjord kommune har tradisjon for å delta på årlige øvelser som et resultat av deres samarbeidsavtale om beredskap. Under ser du filmer fra øvelsene i 2017 og 2016: