14_03_2017-Somalia-klinikk1bred3

Mobiliserer for Øst-Afrika

Røde Kors i hele Sør-Trøndelag mobiliserer nå for å samle inn penger til den akutte mat- og tørkekrisen i Øst-Afrika.

Millioner av mennesker i Øst-Afrika er på randen av sult på grunn av tørke og konflikt. Mange er små barn. Norges Røde Kors mobiliserer nå til innsamlingsaksjon over hele landet og oppfordrer til en nasjonal bøssedugnad lørdag 18. mars.  

Bøssebæring i Trondheim

Trondheim Røde Kors vil mellom kl. 10–15 lørdag 18. mars ha bøssebærere i Trondheim sentrum, samt plassere ut bøsser i enkelte forretninger. Vi oppfordrer samtidig hele Trondheims befolkning om å støtte Røde Kors gjennom å gi et bidrag og/eller melde seg som bøssebærer. 

Oppmøtested/tid er Røde Kors-huset i Nardoveien 4b, 7032 Trondheim fra kl. 10.00 lørdag 18. mars. Ta med legitimasjon.

Dette er det behov for:

  • Gå med bøsser (i tidsrommet 10 - 15, i sentrum eller på kjøpesenter, med mulighet for en tidlig eller en sen økt). Oppmøte: Røde Kors-huset på Nardo
  • Transport (utlevering og innhenting av bøsser)
  • Sekretariat er allerede bemannet 
  • For mer informasjon, kontakt
    • Gunnar Halstadtrø, 90 27 70 00, leder i Trondheim Røde Kors
    • Veronica Sve, 73 94 93 41 / 971 47 839, rådgiver, Sør-Trøndelag og Trondheim Røde Kors
– Vi opplever en utrolig givervilje i forbindelse med den humanitære krisen i Øst-Afrika, og er svært takknemlige for det engasjementet som nordmenn viser. Samtidig er det den største humanitære krisen siden 1945, og det er stort behov for mer penger, forteller Thomas Enoksen, leder i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Hele distriktet mobiliserer

I resten av distriktet vil Røde Kors-foreninger gå med bøsser eller sette ut bøsser i sine nærområder, inngå dialog med lokale myndigheter og oppfordre samarbeidspartnere, politikere og næringsliv til å gi et bidrag og engasjere seg i den største humanitære krisen siden FN ble opprettet. Flere lokalforeninger gir penger av egne oppsparte midler. Blant annet gir Surnadal Røde Kors 12 500 kroner av egne midler, og Hitra og Frøya Røde Kors starter opp bedriftsstafett hvor de oppfordrer næringslivet til å gi.
 
– Vi håper at flere vil engasjere seg, for behovet er stort. Bare i år forventer Røde Kors å nå minst 1,4 millioner mennesker med nødhjelp i Somalia. I Sør-Sudan er det samtidig 1,1 millioner mennesker som er helt på randen av sult, og 7,5 millioner mennesker har behov for nødhjelp, sier Enoksen.

20 millioner risikerer å sulte i hjel

I de hardest rammede områdene deler Røde Kors ut mat, vann og gir medisinsk hjelp. På bakken distribueres nødhjelpen av lokale frivillige og ansatte. Fra juni til desember 2016 ga dette mat til 750.000 mennesker bare i Sør-Sudan. De trenger all den støtten de kan få. Samtidig har vi behov for å trappe opp hjelpen ytterligere. 
 
– Det er en helt ekstraordinær humanitær situasjon, og Røde Kors i Norge samarbeider tett med internasjonale Røde Kors og nasjonalforeninger i de berørte landene. Hjelpen når frem til de som trenger det mest takket være frivillige på bakken, forteller Enoksen.
 
Verden står overfor den største humanitære krisen siden 1945, sier FNs nødhjelpssjef. Mer enn 20 millioner mennesker i Jemen, Nigeria, Somalia og Sør-Sudan risikerer å sulte i hjel. I følge FN lider allerede 363 000 barn av underernæring i det konfliktrammede Sør-Sudan. 71 000 av dem er alvorlige tilfeller, og FN anslår at 50 000 barn er i ferd med å dø av sult.

Væpnede konflikter vanskeliggjør situasjonen

Det som gjør denne situasjonen så ekstremt krevende, er at den rammer så store områder og så mange mennesker samtidig. I alle de landene som nå er hardest rammet, er det en ulykkelig kombinasjon av væpnede konflikter og tørke som ligger bak.