20160308.Rissa.Frivilligsentralen.1643BREDDE2

Samarbeider om flyktningguide

I Rissa samarbeider Frivilligsentralen og Røde Kors for å gi et godt tilbud til nybosatte flyktninger som ønsker en støttespiller på sin nye hjemplass.

– Filosofien min er at jeg skal ha en samarbeidspartner på alt vi gjør. Jeg har ikke ressurser til å gjennomføre alt selv, sier daglig leder i Rissa Frivilligsentral, Magnar Bremeraunet. Sammen med koordinator Aiga Eglite Berg fra NAV Rissa og rådgiver Veronica Sve fra Sør-Trøndelag Røde Kors, jobber han for å gi nybosatte flyktninger i Rissa kommune et godt integreringstilbud.

– Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter at vi klarer å samarbeide. Røde Kors har kompetansen og kunnskapen for å få dette på plass, sier han.

Økt interesse

I fjor var verden vitne til den største flyktningstrømmen siden 2. Verdenskrig. Den voldelige borgerkrigen i Syria, som har vart i over fem år, har drevet over 13 millioner mennesker på flukt. Dette har også ført til en økt innvandring til Norge, og et større behov for frivillighet i integreringsarbeidet. Interessen for å hjelpe har ikke latt vente på seg. Sør-Trøndelag Røde Kors har opplevd en enorm økning av antall frivillige, og har satt opp ekstra kurs for å møte den store pågangen.

2015.aktiv ferie Rissa
Aktiv Ferie er et populært ferietilbud Rissa Frivilligsentral har mot barn og unge i kommunen. Røde Kors har blant annet bidratt med førstehjelpsopplæring. Foto: Magnar Bremeraunet / Rissa Frivilligsentral

– Også i Rissa merker vi en økt interesse på frivilligfronten. Vi opplever generelt nå at det er lettere å få frivillige til våre aktiviteter, og at de som melder seg er yngre enn tidligere, forteller Bremeraunet.

Han er tydelig på at Rissværingene bryr seg om hverandre og de nye i befolkningen. 

– Årets første kurs for nye flyktningguider hadde 12 deltakere, og flere er interesserte i kommende kurs. Det ser vi oss veldig fornøyde med. Vi møter folk som vil hjelpe til med alt fra idrett til matlaging og øvelseskjøring for billappen, fortsetter han.

Det er viktig at vi er med som støttepersoner og aktivt inkluderer de nybosatte flyktningene i våre aktiviteter.

Magnar Bremeraunet, daglig leder i Rissa Frivilligsentral

Aktiv inkludering

I 2010 flyttet en 15-årig gutt fra Afghanistan inn til familien Bremeraunet. Det var naturlig at han ble med Magnar og eldstesønnen på håndballtrening, og alle andre aktiviteter familien gjorde i hverdagen. Det var datteren på fem år som først lærte 15-åringen fargene på norsk. Siden har han fullført videregående skole og fått seg fast jobb.

– Grunnen til at integreringen har vært så vellykket for ham er nok fordi han fikk muligheten til å utvikle sitt eget nettverk. Vi tok ham med på håndballtreningene, og der fikk han også venner han kunne støtte seg på. Det er viktig at vi er med som støttepersoner og aktivt inkluderer de nybosatte flyktningene i våre aktiviteter.

I Rissa er språkkafeen, med deltakere fra voksenopplæringen og frivillige fra Rissa videregående skole, et populært tilbud. Språkkafeen finner sted en gang i måneden, med opp til 60 oppmøtte. Der kan deltakerne praktisere norsk i en uformell setting. Med Flyktningguiden får flyktningene på Rissa mulighet til en tettere støttespiller gjennom én-til-én-kontakt.

Bremeraunet var selv deltaker på Flyktningguide-kurset i vinter, og har stor tro på at Røde Kors Flyktningguide er et godt integreringstiltak for nybosatte flyktninger i Rissa.

– En flyktningguide kan for eksempel være med noen på trening en gang i uken. Integrering trenger ikke å være vanskeligere enn det, sier Bremeraunet.