20170819-omsorgsberedskap-surnadal11bredde Vis bildetekst
Vil øve sammen oftere: F.v. nettsjef Ivar Vikan i Svorka Energi, stortingspolitiker (SP) Jenny Klinge, leder i Surnadal Røde Kors Reidar Brøske, leder i Surnadal Sanitetsforening Mette Helen Mikkelsen, beredskapsleder Jorunn Ørsal i Surnadal Sanitetsforening, prosjektleder May Britt Buhaug i Norske Kvinners Sanitetsforening og Tor Arne Moen, brannsjef i Surnadal og Rindal.

Er vi forberedt når krisen kommer?

Lokalkunnskap, gode samarbeidsavtaler og jevnlige øvelser mellom myndighetene og de frivillige gjør oss mer motstandsdyktig når kriser oppstår.

Det var beredskapsaktørene samstemte om under fagdagen i omsorgsberedskap, arrangert av Surnadal Røde Kors og Surnadal Sanitetsforening i august. 

Man stiger ikke opp til nye høyder i en krise! Man synker ned til det nivået man holdt på treningene!

Dave Grossman, amerikansk general

For det handler ikke om hvis krisen oppstår, men når. Fagdagen i Surnadal var startskuddet på en formell samarbeidsavtale mellom Røde Kors og sanitetsforeningen i Surnadal, som begge fra før har beredskapsavtale med Surnadal kommune. Sammen håper de å ytterligere styrke det lokale beredskapsarbeidet.

Til stede på fagdagen var representanter fra Røde Kors og sanitetsforeninger i området, kommunen, blålysetatene og andre beredskapsaktører. Samtlige nevnte  Todalsraset i 2013 som en påminnelse om hvor viktig samarbeidet mellom  frivilligheten og myndighetene er. Under Todalsraset ble den eneste bilveien inn til Todalen skylt ut i fjorden, og 350 mennesker ble isolerte og strømløse i flere dager. 

20170819-omsorgsberedskap-surnadal12
Surnadal Røde Kors og Surnadal Sanitetsforening har signert en samarbeidsavtale. Fra før har begge beredskapsavtale med Surnadal kommune. Sammen håper de å få ytterligere styrket den lokale beredskapen. Fra v: Leder Mette Helen Mikkelsen i Surnadal Sanitetsforening, rådmann Knut Haugen i Surnadal kommune og Reidar Brøske, leder i Surnadal Røde Kors.

Takknemlig kommune

– Som følge av raset ble kommunen helt avhengig av de frivillige. Vi bruke mannskap fra Røde Kors til å blant annet dirigere trafikk, rydde vekk rasmateriell og laste matvarer og dyrefor i båter. Sanitetsforeningen i bisto med forpleining og omsorg til både mannskap og innbyggere, forteller rådmann Knut Haugen og beredskapskontakt Råg Ranes i Surnadal kommune.

Rådmannen signerte beredskapsavtale med Surnadal Røde Kors få måneder før Todalsraset gikk. Raset satte kommunen, Røde Kors og sanitetsforeningene på prøve, men viste også de enorme ressursene som finnes i frivilligheten.

– Jeg fikk gleden av å signere samarbeidet med Røde Kors på vegne av kommunen, og jeg ser frem til et videre samarbeid med frivilligheten, sier Haugen.

todalsraset RKbredde
De frivillige i Surnadal Røde Kors og Sanitesforeningene i området bidro med store ressurser i tiden etter Todalsraset, som isolerte bygda og gjorde 350 mennesker strømløse. Her losser de proviant om bord i en av båtene som ble satt inn. Foto: Surnadal Brannvesen

Mange frivilligtimer

– Beredskapsavtalen vi har med kommunen var en av få i landet da den kom på plass. Den sørger for klare ansvars- og rollefordelinger når en krise oppstår, slik at vi enklere kan fordele våre ressurser der de trengs mest, sier leder for Surnadal Røde Kors Reidar Brøske. 

Han kaller Todalsraset for den viktigste hendelsen han har vært med på som Røde Kors-leder.

– Sammenlagt la vi ned 710 frivilligtimer i forbindelse med Tordalsraset. Det ga oss viktig erfaring, men vi så også hvor viktig innsatsen til Sanitetsforeningen var i en krisesituasjon. Derfor er det en glede at vi nå formelt har ingått samarbeid med dem, sier Brøske.

Mat, hus og omsorg

Surnadal Sanitetsforening ble opprettet i 2016, men allerede i 2010 signerte andre foreninger i området beredskapsavtale med Surnadal kommune.                        

– Norske Kvinners Sanitetsforening kan være et supplement til myndighetene i tilfelle større kriser. Når blålysene er slukket, kan vi rykke inn med vårt bidrag: mat, hus og omsorg, forteller Jorunn Ørsal, beredskapsleder i Surnadal Sanitetsforening. 

Under Todalsraset ga Sanitetsforeningen i Todalen husrom og nødvendig mat til mannskap som jobbet lange vakter for å rydde vrakrester, reparere infrastruktur og organisere trafikk og logistikk. 

– Når ulykken er ute er vi villige til å ta ansvar og bidra omsorg, slik vi har gjort i over 120 år, sier Ørsal.

20170819-omsorgsberedskap-surnadal09
Over 50 representanter fra kommune, fylkeskommune, Røde Kors, Sanitetsforeningen og blålysaktørene deltok på fagdag om omsorgsberedskap arrangert av Røde Kors og Sanitetsforeningen i Surnadal.

God støtte fra blålysaktørene

– Vi skal være stolte av det samarbeidet vi har her i Surnadal, og at vi får til øvelser hvor Røde Kors og Sanitetsforeningen er med. Det skal mye til for å få puslespillbitene til å passe i en krise, og derfor er det også viktig at vi øver sammen, sier brannsjef Tor Arne Moen i Surnadal og Rindal. Han viser til et sitat fra en amerikansk general for å understreke poenget:

– Man stiger ikke opp til nye høyder i en krise. Man synker ned til det nivået man holdt på treningene!

Politimester i Møre og Romsdal Ingar Bøen er mektig imponert over den innsatsen de frivillige legger ned i det lokale beredskapsarbeidet.

– Jeg er profesjonell. Dette er jobben min. Jeg får både overtidsbetalt og helgetillegg dersom jobben krever det, og jeg kan stå på TV og ta imot skryt dersom vi har gjort noe bra i en kritisk situasjon. Men bak meg sitter det som regel en frivillig i uniform og spiser brødskiva si. Det er den frivillige som er helten, sier Bøen.