Representanter fra Røde Kors og Toyota Material Handling poserer for fotografen til lokalavisa, etter et møte hvor de diskuterte samarbeid om frivillige aktiviteter for barn og unge. Vis bildetekst
Marita Hoel Fossen og Gunnar Halstadtrø fra Trondheim Røde Kors sammen med Lars Kleveland og Solfrid Marken fra Toyota Material Handling AS.

Ny viktig avtale for ungdomstilbudet

Avtalen mellom Trondheim Røde Kors og Toyota Material Handling Norway AS gjelder ut 2022 og involverer både pengestøtte til ungdomsaktiviteter, kursing og arbeidstrening.

– Trondheim Røde Kors har lenge ønsket seg et samarbeid som dette. At en bedrift både ser nytten i arbeidet vårt og samtidig ønsker å bidra til at unge får kompetanse som gjør dem mer attraktive på arbeidsmarkedet er fantastisk! Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang, sier daglig leder i Trondheim Røde Kors, Marita Hoel Fossen.

Avtalen innleder et samarbeid over de neste to årene. Fokuset er frivillige aktiviteter for og med unge i alderen 15 til 25 år.

– Tidligere i år fikk vi 50 nettbrett fra dem, som vi nå benytter i mange ulike aktiviteter. Allerede den gang opplevde vi at det var stor interesse for humanitært arbeid, og at bedriften så det som viktig å bidra lokalt med det de kunne. Når vi så begynte å snakke om hvordan vi eventuelt kunne samarbeide, kom arbeid for unge raskt på banen, forklarer Hoel Fossen.

Samarbeidet vil bidra til å gi ungdommene et åpent, gratis aktivitetstilbud på fritiden, og muligheter til å tilegne seg ferdigheter og kompetanse som kan gi bedre muligheter til jobb.

– Gjennom Fellesverkets tilbud om arbeidstrening vil vi bidra med truckførerkurs for ungdom over 18 år som kan styrke deres CV og gjøre dem attraktive for fremtidige arbeidsgivere, forklarer Solfrid Marken som er kvalitet- og HMS-sjef i Toyota Material Handling.

Avtalen innebærer også et felles fokus på FNs bærekraftmål:

  • 03: God helse
  • 10: Mindre ulikhet
  • 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 17: Samarbeid for å nå målene 

Toyota Material Handling Norway AS er totalleverandør innen materialhåndtering og er Norges desidert største aktør i bransjen. Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim og har et sterkt salgs- og servicenett basert på egne avdelinger i Oslo, Fredrikstad, Rudshøgda, Sandefjord, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Eide på Nordmøre, Trondheim og Bodø.

Bedrften leverer alt fra jekketraller, lagertrucker, reolløsninger, automatiserte trucker til store motvektstrucker, terreng- og teleskoptrucker. Firmaet er også landets største tilbyder av truckførerkurs.

I tillegg til truckførerkurs til utvalgte ungdommer får Fellesverket i Trondheim også en årlig donasjon til drift.

Truckførerbevis blir et tilbud til deltagere ved Fellesverket i byene Trondheim, Bergen, Drammen, Oslo, Porsgrunn og Sarpsborg, med opplæring lokalt. Årsaken til at det gjelder nettopp disse byene, er at det er der bedriften tilbyr truckførerkurs og Røde Kors drifter Fellesverket.

Deltagerne søker ved å skrive personlige motivasjonsbrev. Representanter fra Toyota Material Handling Norway AS og Trondheim Røde Kors avgjør tildeling basert på disse brevene.

– Vi er mektig imponert over det arbeidet Røde Kors gjør for barn og unge og ønsker gjennom vårt samarbeid åbidra til det videre arbeidet med å skape gode og trygge møteplasser på Fellesverket, sier Solfrid Marken.