Namdalseid Røde Kors tilbyr ulike omsorgsaktiviteter i nærmiljøet, og vi har stadig behov for nye frivillige.

Vi har møterom i samme bygg som Coop Marked.

Ønsker du å vite mer om oss ta kontakt med:

Lokalforeningsleder Kjell Morten Staven
Tlf: 936 71 529 / namdalseid@rodekors.org