Lokalforeningsleder Gunnar Lysholm
E-post: orkdal-leder@strk-redcross.no
Tlf.: 92 84 44 00

Leder for Hjelpekorpset John Kvernmo
E-post: orkdal-korpsleder@strk-redcross.no
Tlf.: 90 57 81 22

Operativ leder Magnus Berdal 
Tlf.:  41 20 84 37

Vakttelefon Orkdal Røde Kors Hjelpekorps
Tlf.: 95 13 32 71

Leder for Omsorg   Britt Jorunn Aabakken Moe
E-post: brittmoe@hotmail.no
Tlf.: 97 04 00 56

Leder for Røde Kors Ungdom Åse Merethe Løfshus Opøien
Tlf.: 47 32 90 14