Kontaktinformasjon:

E-post: post@trondheim-redcross.no
Sentralbord: +47 22 05 40 00


Besøks- og postadresse:

Nardovegen 4b
7032 Trondheim

Åpningstid:

Mandag–fredag kl. 09:00-15:00

Kollektivtransport:

  • Fiolsvingen: buss 11 og 22
  • Berg Studentby: buss 3, 13 og 14

Trondheim Røde Kors, administrasjonen:

Sentralbord Trondheim Røde Kors +47 22 05 40 00.

Marita Hoel Fossen

Daglig leder, Trondheim Røde Kors
Telefon: 468 69 812
E-post: marita.fossen@redcross.no

Sabine Nørstrud

Seniorrådgiver administrasjon
Telefon: 907 99 299
E-post: sabine.norstrud@redcross.no

Linda Knudsen

Rådgiver frivillighet
Telefon: 910 05 125
E-post: linda.knudsen@redcross.no

Camilla Gerhardsen

Koordinator Besøkstjeneste
Telefon: 97 77 07 46
E-post: camilla.gerhardsen@redcross.no

Anders Näsström

Senterleder Fellesverket
Telefon: 959 07 367
E-post: anders.nasstrom@redcross.no

Mathias Jamtli Rye

Miljøarbeider Fellesverket og koordinator migrasjon
Telefon: 404 69 878
E-post: mathias.rye@redcross.no

Janniche Sæther Ottesen

Koordinator Digg mat og kafé
Telefon: 907 91 563
E-post: janniche.sather.ottesen@redcross.no

Anas Abduljawad Alammori

Koordinator Gatemegling
Telefon: 973 75 499
E-post: anas.abduljawad.alammori@redcross.no

Eirin Pålsdatter Eidshaug

Koordinator vennefamilie og mentorfamilie
Telefon: 900 82 412
E-post: eirin.palsdatter.eidshaug@redcross.no

Maria Knutsdotter Langås

Rådgiver migrasjon (Trondheim kommune)
Telefon: 932 85 442
E-post: maria.knutsdotter.langas@redcross.no

Marie Borgen Hellerud

Koordinator, LINK
Telefon: 976 25 630 / 412 27 440
E-post: marie.borgen.hellerud@redcross.no
E-post: post@linktrondheim.no

Svein-Eric Bolland

Rådgiver beredskap, prosjekt ENGAGE
Telefon: 905 39 524
E-post: svein-eric.bolland@redcross.no

Wenche Lundås

Rådgiver økonomi, Trondheim Røde Kors
Telefon: 930 16 150
E-post: wenche.lundas@redcross.no

Lene Østerlie

Fungerende daglig leder Saupstad Frivilligsentral
E-post: lene.osterlie@redcross.no

Sølvi Mathisen

Medarbeider Saupstad
E-post: solvi.mathisen@redcross.no