Hender maler vannmaling

Barnas Røde Kors - Lilleby

Barnas Røde Kors Lilleby (BARK) er et gratis aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Ukentlig legger frivillige til rette for lek, samarbeid og mestring i aktivitetstiden.

Trondheim Røde Kors har aktiviteter for barn på mellomtrinnet på Lilleby skole. Vi driver aktiviteten "Supertirsdag" i samarbeid med Redd Barna Midt. Aktiviteten finner sted tirsdager kl. 17.00–19.00.

I aktivitetene legges det til rette for gode mestringsopplevelser. Barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. Mange av aktivitetene skjer utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte.

I denne aktiviteten er det behov for frivillige som liker å jobbe med barn i aldersgruppen 10–13 år og som ønsker å gjøre en ekstra innsats på Lilleby. Som frivillig har man ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitetene, og ikke minst sørge for at barna har det trygt, morsomt og hyggelig.

Som frivillig må du

  • Ha fylt 18 år
  • Levere begrenset politiattest
  • Gjennomføre intervju 
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Temakurs Barn og unge (3 timer)
  • Forventet tidsbruk er 2-3 timer i uka

Marte Grønseth
Konsulent oppvekst
Epost: marte.gronseth@redcross.no