Hender og vannmaling

Barnas Røde Kors - Tempe

Barnas Røde Kors Tempe (BARK) er et gratis aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Ukentlig legger frivillige til rette for lek, samarbeid og mestring i aktivitetssiden.

BARK Tempe startet nylig opp i Ola Frosts veg 4 på Tempe. Målet med BARK er at flere barn skal oppleve mestring, inkludering og tilhørighet i sitt eget nærmiljø. Trygge og meningsfulle fritidstilbud kan bidra til mindre ensomhet og utenforskap, og gi bedre utviklingsmuligheter for barn.

Det er behov for frivillige som ønsker å være en god voksen for barn mellom 6 og 10 år, og som vil bidra til å løfte oppvekstmiljøet på Tempe. Ansvar en vil få er å planlegge og gjennomføre varierte aktiviteter inne og ute, og i fellesskap med andre sørge for at BARK Tempe blir et godt sted å være for både store og små.

Aktiviteten følger skoleruta og er for barn som bor i Ola Frosts veg. Torsdager fra kl. 17 -19.

Som frivillig må du

  • Ha fylt 18 år
  • Levere begrenset politiattest
  • Oppstartssamtale
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Temakurs Barn og unge (3 timer)
  • Forventet tidsbruk er 2-3 timer i uka

Marte Grønseth
Konsulent oppvekst
Epost: marte.gronseth@redcross.no