Gatemegling har workshop ute. Vis bildetekst
Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

Gatemegling

I Gatemegling lærer du som er mellom 13 og 25 om dine egne og andres reaksjoner, følelser og behov i konflikt.

Røde Kors Gatemegling er et tiltak som gir ungdom verktøy i kommunikasjon og konflikthåndtering. Man lærer om egne og andres reaksjoner, følelser og behov i konflikt. Gjennom gatemegling blir ungdom mellom 13 og 25 år rustet til å mestre egne konflikter og megle i andres. Denne kompetansen er også ettertraktet i arbeids- og organisasjonsliv. I mer omfattende konflikter der ungdom er involvert vil også gatemeglere kunne tilby meglingsprosesser.

Trygge voksne

Gatemegling Trondheim trenger frivillige over 25 år, som er god på å få kontakt med ungdom og trives med å formidle. Som frivillig i Gatemegling vil du spille en viktig rolle i å hjelpe disse ungdommene til å vokse i en tryggere ungdomsmiljøet.

Røde Kors Gatemegling samarbeider med mange forskjellige lokale aktører som fritidsklubber, skoler, utekontakt, politi, konfliktråd og flyktningmottak.

For å bli frivillig gatemegler går du gjennom gatemeglings kurs. Da blir du instruktør og kan holde verksted/kurs – alltid sammen med andre instruktører.

Som frivillig må du

  • Ha fylt 25 år
  • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • Kunne vise til plettfri vandel
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Instruktøropplæring -helgekurs x 2 (ca 32timer) 
  • Forventet tidsbruk er ca 15 timer per gatemeglingskurs

For mer informasjon kontakt

Anas Abduljawad Alammori
E-post:anas.abduljawad.alammori@redcross.no
Telefon: 973 75 499