krisesenter_ill_web

Aktiviteter for barn på krisesenter

Aktiviteter på krisesenter er et tilbud til barn og unge som oppholder seg på krisesenter sammen med mor. Årlig bor rundt 2000 barn på krisesenter over en kortere eller lengre periode.

Frivillige fra Trondheim Røde Kors stiller opp en gang i uken for å finne på aktiviteter med barn som bor på Trondheim Krisesenter. Det kan for eksempel være å gjøre noe artig sammen på senteret, dra på tur, kino, teater, svømming eller ta en tur på biblioteket. Alle aktivitetene er gratis.

Som frivillig må du

  • Ha fylt 18 år
  • Framvisning av politiattest uten merknad
  • Gjennomføre samtale
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Temakurs Barn og unge (3 timer)
  • Forventet tidsbruk er et par timer annenhver uke

For mer informasjon ta kontakt med

Linda Knudsen
Seniorrådgiver frivillighet
E-post: linda.knudsen@redcross.no