Ungdom_web

Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for ungdom i alderen 13-30 år og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors.

Har du lyst å engasjere deg for å hjelpe andre?

Hos oss vil du se at frivillig arbeid hjelper! Røde Kors Ungdom arrangerer møteplass for ungdom og driver med informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom.

Frivillig arbeid gir også nyttige erfaringer, og kan være lurt å ha på CV-en. Som medlem i Røde Kors Ungdom får du all kursing og opplæring gratis.

Som frivillig må du

  • ha fylt 18 år
  • levere avgrenset politiattest
  • gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Les mer om Røde Kors Ungdom her.

For mer informasjon kontakt

Trondheim Røde Kors Ungdom
E-post: post@trondheim-redcross.no

Mathias Jamtli Rye
Miljøarbeider
E-post: mathias.rye@redcross.no
Telefon: 404 69 878/ Sentralbord: +47 22 05 40 00