Kajakk med belysning i Nidelva. Vis bildetekst
Foto: Trondheim Kajakk klubb

TurVerket

TurVerket er et samarbeid mellom Trondhjem Turistforening (DNT) og Fellesverket.

Aktiviteten er for ungdom mellom 15-25 år som ønsker mer turerfaring eller som ønsker noen å gå turer sammen med. Alle turene er i Trondheim og i nærområdet. Aktiviteten er gratis og arrangeres siste torsdagen i måneden gjennom hele året, bortsett fra om sommeren hvor vi prøver å gjennomføre en tur i uken.

Som frivillig må du

  • Ha fylt 20 år
  • Levere avgrenset politiattest
  • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Temakurs Fellesverket - Trygg frivillig

For mer informasjon, kontakt

Mathias Jamtli Rye

Miljøarbeider
E-post: mathias.rye@redcross.no