Beredskapsvakt_web

Beredskapsvakt

Beredskapsvakt er et tilbud for frivillige i Røde Kors. Du forplikter deg kun til å sette av en kveld i året til beredskapsopplæring. Etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet ved behov.

Vi forbereder oss til å hjelpe ved alvorlige hendelser i eget nærmiljø. Vi gir deg opplæring i førstehjelp, omsorg og beredskap.

Beredskapsvakt er et lavterskeltilbud. Etter gjennomført opplæring står man på en varslingsliste og vil bli kontaktet dersom det inntreffer en alvorlig hendelse der det er behov for din hjelpende innsats.

Frivillige i Røde Kors Beredskapsvakt vil årlig bli gitt opplæring i førstehjelp, beredskapsarbeid, psykisk støtte m.m. Med denne kompetansen vil Røde Kors Beredskapsvakt kunne tilby frivillige til innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt.

Lokalforeningen kan på kort varsel spørre beredskapsvaktene om bistand til ulike oppdrag innenfor krisehåndtering. Ved å stå oppført på en varslingsliste har den frivillige sagt seg villig til å støtte Røde Kors med en eller annen kapasitet under en hendelse. Det forventes at de som er i beredskap i større grad enn øvrige frivillige er villige til å kunne bistå på relativt kort varsel, eller inngå i en rullerende tjeneste.

Som frivillig må du

  • Ha fylt 18 år
  • Samtykke årlig til å stå på varslingsliste
  • Beredskapsvakter bør gjennomføre grunnkurs beredskap.
  • Klar over at du kan bli utkalt til oppdrag på kort varsel

For mer informasjon kontakt

Frode Tystad
Rådgiver beredskap og hjelpekorps
E-post: 
frode.tystad@redcross.no