Engage_web

Engage

EU-prosjekt med mål om tettere samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten.

ENGAGE-prosjektet (Engage Society for Risk Awareness and Resilience) ledes av SINTEF Digital og har fått EU-midler for å se nærmere på hvordan befolkningens ressurser i større grad kan kobles til myndighetenes arbeid med katastrofehåndtering. I dette prosjektet kobles forskningsmiljøene sammen med frivillig sektor og næringsliv for å finne løsninger.

Prosjektet omfatter 14 partnere fra 8 land, og har som mål å forstå hvordan kunnskap og ressurser i befolkningen, som for eksempel frivillig innsats, i større grad kan kobles til myndighetenes arbeid med katastrofehåndtering.

Trondheim Røde Kors er en av partnerne i dette prosjektet, og vi bidrar med vår kompetanse på frivillighet i beredskapsarbeidet.

Beredskapsvakt er en av de løsningene som prosjektet ser nærmere på, og hvor vi opplever at gjennom å tilby en enkel kurspakke samt regelmessige muligheter for kunnskapspåfyll, sosialt samvær og øvelser har fått på plass en svært engasjert og motivert frivilliggruppe som er klare til å bistå ved hendelser lokalt.

Se mer på www.project-engage.eu