Resiliage

EU- prosjekt med flere involverte land.

Trondheim Røde Kors er nå med i et nytt EU-finansiert, treårig prosjekt – Resiliage. Bakgrunnen for prosjektet er at man ser at nylige kriser og katastrofer har påvirket europeiske borgeres liv, levebrød og miljø på uforutsette måter. Disse katastrofene forverres av sosial ulikhet, mangel på tilstrekkelig informasjon og teknologi, så vel som økonomisk og politiske anbefalinger.

Gjennom prosjektet vil man blant annet bidra til å styrke beredskapsplaner og forbedre strategier for klimatilpasning, for å nevne noe. I hovedsak har RESILIAGEs tilnærming som mål å styrke samfunnets motstandskraft, slik at samfunn kan reagere effektivt og dyrke varig motstandskraft i en stadig skiftende verden.

Vår rolle blir å drive nettverk av kompetanse og erfaring, i første omgang.  I dette prosjektet er det bybrann og leirskred som vil være områder hos oss, med health and wellbeing i fokus. Selve navnet på prosjektet, Resiliage, kommer fra ordene Resilience og heritage – altså hvordan kan man lære av tidligere og kommende hendelser, og dermed endre planverk, opplæring etc som følge av det man har lært. I dette prosjektet skal vi ikke ha øvelser, men nettverket vil kunne bidra i  eksperiment og workshops.

Prosjektet startet i september 2023, og ledes av Politecnico di Torino i Italia, den første italienske ingeniørskolen, som grunnlagt i 1859.

Link til hjemmesiden finner du her www.resiliage.eu