Aking i vinterlandskap. Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Turgruppa Til Topps

Dette er et inkluderende lavterskeltilbud for nye beboere i Trondheim som vil bli kjent med norsk turkultur, turområder i Trondheim samt møte andre turglade mennesker.

To ganger i måneden går man på treningsturer i Trondheimsområdet. Treningsturene er lagt opp slik alle kan være med og det er fokus på det sosiale. Treningsturene er forberedelse til en årlig fjelltur hvor frivillige og deltakende medlemmer av turgruppa får bli med på en planlagt fellestur. Turgruppa til Topps er et samarbeid mellom Trondhjems Turistforening (TT), Løkkan Frivilligsentral og Trondheim Røde Kors.

For mer informasjon om turgruppa og datoer for turer, sjekk Turgruppa i Trondheim på Facebook

Krav til frivillige

  • Ha fylt 18 år
  • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Temakurs Migrasjon 3 timer
  • Oppstartsamtale, ved første oppmøte
  • Forventet tidsbruk er ca 4 timer minst to ganger i halvåret

For mer informasjon kontakt

Edda Pettersen
Rådgiver Migrasjon og Inkludering
E-post: edda.pettersen@redcross.no