Sosial inkludering

Fellesskap og inkludering i Trondheim

Røde Kors besøksvenn med hund skaper trivsel og glede for mennesker på institusjoner og hjemme.
BUA Leangen er en utlånssentral for sports- og friluftsutstyr. Her kan man låne helt gratis!
Røde Kors familiesenter i Trondheim er en møteplass for hele familien. Her kan barn og foreldre delta på aktiviteter, bli kjent med andre familier, få informasjon og veiledning.
Menneskelig kontakt kan bidra til et bedre liv både under og etter fengselsoppholdet.
Gjennom Røde Kors Vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp av frivillige.