besøksmhund_web

Besøksvenn med hund

Røde Kors besøksvenn med hund skaper trivsel og glede for mennesker på institusjoner og hjemme.

Besøkshunder er et populært tiltak som sprer masse glede. Forskning viser at nærhet med dyr har en positiv helsemessig effekt hos mennesker. I tillegg til å redusere stress og senke blodtrykket, kan nærkontakt med dyr dekke enkeltpersoners behov for varme, kos og omsorg.

Å være besøksvenn i Røde Kors er først og fremst å være et medmenneske, og din hund kan være en glede og et lyspunkt i hverdagen til andre. 

Som frivillig må du

  • Ha fylt 18 år
  • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Forhåndsgodkjenning av hund
  • Helgekurs x 2 

Hege Wedø
Koordinator besøkstjenesten 
hege.wedo@redcross.no
Telefon: 402 00 574