visitor_web

Visitor i fengsel

Menneskelig kontakt kan bidra til et bedre liv både under og etter fengselsoppholdet.

Røde Kors-visitorer skal være til støtte for innsatte i fengsel som trenger noen å snakke med. Ensomheten bak murene er utpreget og visitorbesøket kan være et kjærkomment tilskudd til en monoton fengselshverdag. Kjernen i det å være visitor er samtalen.

Vi ønsker å ivareta de mest sårbare av innsatte: varetektinnsatte, innsatte med psykisk sykdom, førstegangssonere, forvaringsdømte, innsatte med barn og utenlandske innsatte. Den innsatsen visitorene gjør i fengslene er anerkjent av både kriminalomsorgen og i fagmiljøene. 

Som frivillig må du

  • Ha fylt 25 år
  • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring
  • Fremvisning av begrenset politiattest

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Temakurs Visitor, 2-dagerskurs
  • Opptaksintervju
  • Forventet tidsforbruk er et par timer hver evt. annenhver uke + fellesarrangement og medlemsmøter

For mer informasjon kontakt

Sabine Nørstrud
Seniorrådgiver administrasjon
E-post:sabine.norstrud@redcross.no