Vitnestøtter snakker sammen. Vis bildetekst
Foto: Pål E. Solberg

Vitnestøtte

Gjennom Røde Kors Vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp av frivillige.

Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen. Som vitnestøtte er du til stede i vitnenes ventearealer i domstolen de aktuelle dagene ca. kl. 08:30–15:30, eller til siste vitne har gått. Oppmøtetidene kan variere noe.

Som frivillig må du

  • Ha fylt 18 år
  • Bli godkjent av lokal domstol 
  • Som frivillig kan du ikke være ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Temakurs Vitnestøtte- heldagskurs +observatør på to rettsaker
  • Opptaksintervju
  • Forventet tidsbruk er gjerne to ganger i måneden, kun dagtid. Turnusliste.

For mer informasjon kontakt

Sabine Nørstrud
Seniorrådgiver administrasjon
E-post: sabine.norstrud@redcross.no