Horten Røde Kors Årsmøte 2021

Horten Røde Kors sitt årsmøte ble i år holdt tirsdag 23. februar 2021. Kl. 18:30. Årsmøtet fant sted på Bakkenteigen (Universitetet i Sørøst-Norge).

På grunn av den pågående pandemien måtte Årsmøtet denne gangen holdes på Bakkenteigen (Universitetet i Sørøst-Norge) i lokaler godkjent for inntil 50 besøkende i henhold retningslinjene fra FHI.

Nytt styre ble valgt:

Verv Navn
Leder Ove Johan Bjørkavåg
Nestleder Jan Einar Nornes
Styrem/hjelpekorpsleder Andreas Neslow
Styrem/omsorgleder Hanne Holm-Johnsen
Styremedlem Rupinder Kaur
Styremedlem Eirik Flagstad Røsland
Varamedlem Hilde Elise Helgesen

 

Horten Røde Kors Omsorg holdt valgmøte i samme lokaler før Årsmøtet

Årsmøtedokumenter: Årsmøtepapirer kan hentes her