Horten Røde Kors Årsmøte 2021

Horten Røde Kors holder i år sitt årsmøte tirsdag 23. februar 2021. Kl. 18:30. Årsmøtet holdes på Bakkenteigen (Universitetet i Sørøst-Norge).

På grunn av den pågående pandemien vil Årsmøtet holdes på Bakkenteigen (Universitetet i Sørøst-Norge) i lokaler godkjent for inntil 50 besøkende i henhold til gjeldende retningslinjer fra FHI. (Nye Hovedinngang)

Horten Røde Kors Omsorg vil holde valgmøte i samme lokaler 17:00 - 18:00

Årsmøtedokumenter: Årsmøtepapirer kan hentes her

På grunn av smittevernreglene ønsker vi at så mange som mulig registrerer seg på forhånd:   Påmelding Til Valgmøte Omsorg/ Årsmøte

Dagsorden:

 1. Åpning.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Godkjenning av årsmøteinnkalling.
 4. Godkjenning av saksliste.
 5. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
 6. Valg av tre personer til tellekomite’.
 7. Styrets og spesialavdelingenes årsberetninger for 2020.
 8. Reviderte regnskaper for 2020.
 9. Pause.
 10. Innkomne forslag
 11. Endring av Lover for Horten Røde Kors.
 12. Handlingsprogram for 2021
 13. Budsjett for 2021
 14. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite.
 15. Valg av revisor.
 16. Avslutning.