Årsmøte Horten Røde Kors 2022

Det avholdes Årsmøte for Horten Røde Kors torsdag 17. mars 2022 på Røde Kors-huset, Bassengbakken 9, 3189 Horten, øvre etasje. (Festsalen) kl.18:00

Dagsorden for årsmøtet, 17.mars 2022. kl.1800, 

 1. Åpning.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Godkjenning av årsmøteinnkalling.
 4. Godkjenning av saksliste.
 5. Valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokoll.
 6. Valg av tre personer til tellekomité.
 7. Styrets og lokalrådenes årsberetninger.
 8. Reviderte regnskaper 2021.
 9. Pause.
 10. Innkomne forslag.
 11. Handlingsprogram for 2022, og budsjett for 2022. 1)
 12. Valg av styremedlemmer/varamedlem/ valgkomité. 2)
 13. Valg av revisor.
 14. Avslutning

1) Korrigert budsjett lagt til 09.03.2022.

2) Etter valgloven skal valgkommiteens innstilling legges fram senest 8 dager før Årsmøte. Innstillingen, og aktuelle CV'er mottatt 10.03.2022, og lagt til Årsmøtepapirene.

Link til dokumenter for Årsmøte og Valgmøte Omsorg finner du her