Medlemsmøter Hjelpekorps

Hjelpekorpset har åpne medlemsmøter hver tirsdag utenom ferie og høytider. Møtene begynner normalt kl. 19:00 men enkelte ganger kan det være andre tidspunkt.

Medlemsmøter Høsten 2020:

Her kommer programmet for andre halvår 2020 så snart dette er klart.

Er du interessert i hva vi driver med er du hjertelig velkommen til våre møter.

 

Tirsdag 

Tirsdag

Tirsdag