Lardal Røde Kors

Lardal Røde Kors har aktiviteter innenfor områdene redning og beredskap.

Adresse
Lågaveien 106, Lardal. Postboks 26, 3276 SVARSTAD
E-post
lardal@vestfoldrkh.no
Leder
Anita Elgen

Velkommen

Kontakt oss

Vakttelefon Hjelpekorps: 98 03 38 49

Her finner du Lardal Hjelpekorps nettside og  Facebook-side

Her finner du Lardal RØFFs Facebook-side

Aktiviteter i Lardal