Beredskap i og utenfor Røde Kors Vis bildetekst
Egenberedskapsutstyr

Beredskap i og utenfor Røde Kors

Røde Kors opplever en økende interesse for beredskap. 40 frivillige møtte nylig frem til et temamøte om beredskapen i og utenfor Røde Kors.

Ressursgruppe Beredskap inviterte nylig til temakveld "Beredskap i og utenfor Røde Kors - hvordan fungerer nå denne beredskapen og hvordan kan vi som individer og organisasjon være bedre rustet til å møte en annerledes hverdag?"

Distriktssjefen, i Sivilforsvaret, i Vestfold, Mona Brygaard, var en av innlederne. Hun snakket om egenberedskap og om Sivilforsvarets rolle i hverdagen og i kriser. Seniorrådgiveren, ved Vestfold- og Telemark Røde Kors Distriktskontor, Peter Meyer, tok for seg Røde Kors sin rolle i freds- og krigstid, og til slutt innledet seniorrådgiveren, ved Nasjonalkontoret og Enhet For Samfunnsikkerhet og Beredskap, Trude Marie Nilsen, til temaet, "Når trusler og kriser kommer stadig nærmere, hvordan ruster vi oss i Røde Kors da?"

Invitasjonen ble sendt til alle lokalforeningene i Vestfold med ønske om at den ble sendt videre til alle frivillige. Det førte til at 40 frivillige møtte opp og fylte møtelokalene til distriktskontoret til randen.  Og ikke bare møtte de opp, de kom i tillegg med mange innspill, spørsmål og refleksjoner rundt vår rolle i beredskapen framover. Interessen for både beredskap og tematikken motiverer distriktet til å fortsette med å arrangere dagsaktuelle temakvelder for bedre å nå frem med nødvendige budskap, særlig knyttet til beredskap.

Distriktslederen, i Vestfold Røde Kors, Harald Halum, avsluttet møtet med å poengtere viktigheten av planlegging og samsnakk i beredskapsarbeidet. Han takket foredragsholderne for fremføringen av viktige og nødvendige presiseringer for å kunne respondere bedre ved hendelser der samfunnet trenger Røde Kors. Det er uten tvil at Røde Kors er en svært viktig støttespiller for myndighetene i nær sagt alle uønskede hendelser.