Invitasjon til Frivilligkonferansen 2023 Vis bildetekst
Frivilligkonferanse

Inviterer til frivilligkonferanse

I høst inviterer Vestfold Røde Kors til en stor frivilligkonferanse på Scandic Park Sandefjord

4.-5. november inviterer Vestfold Røde Kors til den årlige frivilligkonferansen.

Dette er blitt en viktig møteplass for frivillige fra alle deler av Vestfold Røde Kors.  Målet med konferansen er å gi påfyll, skape arenaer for læring og muligheten for nye bekjentskaper.

Per Anders Nordengen er en av trekkplasterne til årets konferanse. Han er en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Han er kjent for sin muntlige fortellerform og evne til å formidle alvor med glimt og humor.

Konferansen er åpen for alle som er frivillige i Røde Kors. Påmelding skjer etter avklaring og godkjenning fra nærmeste leder.