Lys (3)

Spre litt lys på årets mørkeste dag

I dag den 21. desember, snur solen, noe som betyr at vi opplever årets mørkeste dag.

For mange vil dagene etter hvert bli lysere. Men langt fra alle vil oppleve det slik. Ensomhet og isolasjon er et stort problem for mange, og ofte kjennes det enda vondere i julehøytiden.

I landet vårt opplever 15% av unge mellom 18 og 25 år opplevelsen av å være ensom. For flere unge vil opplevelsen av ensomhet være lammende og gå ut over studier, jobb og framtidsmuligheter.  Blant eldre er ensomhet et enda større problem. Av eldre over 75 år angir hele 30 prosent at de opplever ensomhet. Dette kan vi alle forsøke å gjøre noe med - bli med og lys opp tilværelsen for noen du vet trenger det!  

Vestfold Røde Kors vil vi den 21.desember ha en markering på denne dagen flere steder i fylket, for å øke bevisstheten rundt ensomhet og isolasjon som en utfordring blant våre medmennesker. Høytiden  vi er inne i kan forsterke den vonde opplevelsen av utenforskap.  Jula minne oss på savnet etter familie og venner. Ensomheten kjennes ekstra vond når "alle " har sine juletradisjoner og deler disse med familier og venner. Det er derfor viktig å være ekstra oppmerksom, og til stede overfor hverandre i julehøytiden. 
 

Ta det første steget!

Røde Kors ønsker å gjøre årets mørkeste dag til en dag der vi alle tenker litt ekstra på, hvordan vi kan bidra til mindre ensomhet og kanskje tar et første viktig steg på veien for å gjøre dagen lysere for en annen. Over hele landet vil vi gjøre " årets mørkeste dag litt lysere" for å øke oppmerksomheten mot ensomhet i samfunnet vårt. Vi ønsker at så mange som mulig markerer dagen ved å tenne et lys og ta kontakt, med noen du kjenner, som trenger et besøk eller en prat. Vi må huske at for den ensomme er veien til å ta kontakt med et annet menneske ofte vanskelig. Det er i nære møter med andre vi vokser som mennesker. En god prat, gjøre noe og oppleve noe sammen, styrker opplevelsen av tilhørighet.  Den beste medisin for et menneske er et annet menneske.

Høye tall blant eldre

Studier viser at depresjon og ensomhet er vanligere hos de yngste og de eldste i Norge. Når så mange unge voksne angir at de er ensomme sier det noe om samfunnet vårt. At svært mange unge ikke føler seg som en del av noe sosialt nettverk er fryktelig trist. At mange eldre føler seg ensomme er noe vi har visst i lang tid. At nærmere en tredjedel av de over 75 opplever  ensomhet, er et høyt tall.  Blant disse eldre opplever omkring én av ti en betydelig grad av ensomhet. Denne graden av ensomhet er direkte helseskadelig i tillegg til å være vond og smertefull.

Vi må senke terskelen

Selv om vi nå står foran julehøytiden, er det viktig å understreke at vår omtanke for våre medmennesker ikke bare må være forbeholdt høytiden. Det viktigste og letteste bidraget vi kan gi hverandre er samvær og nærhet – ikke bare i jula, men gjennom hele året. Røde Kors har flere tjenester det er mulig å engasjere seg i. Vestfold Røde Kors trenger flere frivillige til sine mange aktiviteter. Det er alltid behov for frivillighet i vårt samfunn. Vår oppfordring er at alle ser seg om i egne nettverk om det er noen som kunne ønske seg mer kontakt.

Gleden over å kunne hjelpe andre er den beste gleden av alle! Fortsatt er terskelen for å be om hjelp høy. Det å innrømme at en er ensom er for mange forbundet med skam. 
 
Gleden over å kunne hjelpe andre er den beste gleden av alle!
Fortsatt er terskelen for å be om hjelp altfor høy. Det å innrømme at man er ensom er for mange forbundet med skam.
Vi ønsker at du blir med å gjør en forskjell for våre medmennesker.
 
Vennlig hilsen fra Vestfold Røde Kors Omsorg
Ved leder Mette Bjune.
www.redcross.no/Vestfold