Elever og leder på Fellesverket Vis bildetekst
Margit Eline Vindegg Torp som er elev på Nøtterøy videregående skole, leder på Fellesverket Helena Bisgaard og Sarah Hamdan, elev på Re videregående. Foto: Tom Backe, Vestfold Røde Kors

Fellesverket gir ungdom verdifull yrkespraksis

Fellesverket tar imot ungdom som trenger yrkesavklaring og arbeidspraksis fra NAV og ulike yrkesavklaringsbedrifter. Nå samarbeider de også med videregående skoler om yrkespraksis.

Fellesverket i Tønsberg er et aktivitetshus for ungdom i alderen 13 til 25 år. Aktiviteten på aktivitetshuset spenner vidt. Noen ungdommer møtes bare for å henge med venner, andre får leksehjelp, mens noen gjør ulike aktiviteter sammen. 

- Hos oss er det ikke de voksne som bestemmer hva ungdommen skal gjøre, men ungdommen som spiller inn ideer om hva de har lyst til, sier Helena Bisgaard som er leder for Fellesverket i Tønsberg. 

Fellesverket i Tønsberg ble etablert i januar 2016 og er best kjent som «Huset på Hjørnet». Aktivitetshuset har blitt et veldig populært tilbud til ungdommen de fire dagene i uken som de holder åpent. Her får ungdommen gratis middag, kaffe og kakao takket være et matprosjekt som er støttet av Gjensidigstiftelsen:
- I tillegg lager vi vafler og baker kaker, akkurat de selger vi siden de ikke inngår i det mattilbudet som stiftelsen gir støtte til på grunn av ernæringsinnholdet, smiler Helena.

- Det er er nok veldig smart at vi serverer mat og kaker her, for det føles veldig trygt å kunne kjøpe en kake til fem kroner og sette seg ned med en kakao. Dessuten er det veldig inkluderende å ta en liten matbit sammen, så akkurat maten og kakene tror jeg er veldig viktig både for trivselen og for helheten på Fellesverket, fortsetter Helena.

Fellesverket som yrkesfaglig arena

På Fellesverket har de tilbudt ungdom arbeidspraksis lenge, men i år har de også inngått samarbeid med de videregående skolene på Re og Nøtterøy om å gi elever yrkesfaglig fordypning. De tar imot én elev fra hver av skole.

- Tidligere har jeg gått på yrkesfag for barn og oppvekst, og da hadde vi en utplasseringsperiode på tre uker i barnehage og tre uker i barneskole for å lære litt om hvordan det fungerer i praksis. Nå som jeg går i tredjeklasse, og det ble en ledig praksisplass her på Fellesverket, ble det konkurranse i klassen om få den plassen. Grunnen er nok at dette kanskje virker enda mer gøy enn mange andre steder hvor vi kan få yrkesfaglig fordypning. Mange av elevene har jobber i barnehage eller i helsetjenesten og de vil nok gjerne prøve noe nytt, sier Margit Eline Vindegg Torp (17) som tar en blanding av yrkesfag og studiespesialisering på Nøtterøy videregående skole.

Sarah Hamdan, Re videregående skole

Hun får støtte av Sarah Hamdan (16). Hun går til daglig på Re videregående skole på yrkesfag for barn og oppvekst:
- Jeg syns at dette er en veldig fin måte å få prøvd ut hva utdannelsen min kan brukes til. Jeg er også veldig glad for at jeg kom akkurat hit, og mens alle de andre i klassen enten fikk sin yrkesfaglige fordypning på skoler eller i barnehager, så var jeg den eneste som kom til et ungdomssted og det var litt gøy, sier Sarah.
- Det gjør også at jeg kanskje får litt andre erfaringer å ta med tilbake til klassen enn de andre, tilføyer hun.

Som en vanlig jobb

Ungdommene arbeider på Fellesverket én dag i uken og skal gjøre det hver uke gjennom hele skoleåret. Arbeidsdagen starter klokken ni. Da får de informasjon om de ulike oppgavene som de utføre i løpet av dagen. En viktig oppgave er å lage mat som skal serveres til kvelden, men de lager også lunsj til de kontoransatte som arbeider på Vestfold Røde Kors sitt distriktskontor som ligger vegg i vegg med Fellesverket.

- Jeg er med på å lage mat noen ganger, sier Sarah.
- Men jeg har også hatt en del andre arbeidsoppgaver. Blant annet har jeg lagd plakater som Fellesverket skal bruke. Siden jeg skal bli barne- og ungdomsarbeider får jeg også være med Helena en del og får se hva hun arbeider med. I dag skal vi for eksempel ut til en ungdomsskole hvor vi skal snakke om inkludering og fellesskap, forklarer hun.

Margit Eline som skal arbeide mer med ernæring når hun kommer i jobb har naturlig nok oftere oppgaver på kjøkkenet:
- Blant annet er jeg med på å sette sammen ukemenyene som vi skal servere på Fellesverket. Da er det for eksempel viktig at maten er godt sammensatt rent ernæringsmessig. Dette er praktiske ting som jeg kan få bruk for i senere jobber også, så det er bra, forteller hun.

Fra neste semester skal Margit Eline arbeide på kveldstid istedenfor dagtid, for da er det aktiviteter på ungdomsklubb som står i sentrum for den yrkesfaglige fordypningen hennes.

Det handler om å gi noe tilbake

Men hvorfor gjør Røde Kors dette, spør vi Helena Bisgaard om:
- Jeg syns det er utrolig viktig at Fellesverket også kan være en arena som deler en del av den kunnskapen som vi har om ungdom og om hvordan det er å arbeide i en frivillig organisasjon. På mange måter kan du også si at vi gir noe tilbake gjennom dette arbeidet. Jeg tror at det er veldig verdifullt at disse jentene tar med sine erfaringer og bruker dem både i klasserommet, men også når de skal ut i yrkeslivet og jobbe. I tillegg representerer de selvfølgelig veldig god arbeidskraft og gjør mange viktige oppgaver slik at vi klarer å drifte hele huset og servere mat på den måten vi gjør. Og ikke minst er det bra at vi får noen unge stemmer som kan si stopp og få oss som er litt eldre til å tenke på litt andre måter, for det trenger vi også, sier Helena til slutt.

 

Logo Fellesverket

Fakta om Fellesverket i Tønsberg

  • Ble etablert av Tønsberg Røde Kors i januar 2016 og er best kjent under navnet «Huset på Hjørnet»
  • Holder åpent fire dager i uken, fra mandag til og med torsdag
  • På dagtid driver de arbeidstrening og yrkesfaglig fordypning for elever i videregående skole
  • På kveldstid er huset åpent for ungdom som bare vil henge med venner, gjøre ulike aktiviteter eller få hjelp med leksene sine
  • På Fellesverket får ungdommen gratis middag, kaffe og kakao hver dag
  • Fellesverket har cirka 120 besøkende i uka, noen kommer omtrent hver dag, andre er bare sporadisk innom og besøker Fellesverket av og til
  • Fellesverket har registrert over 900 unike navn i sin database over ungdom som bruker eller har benyttet seg av tilbudet
  • Aktiviteten på kveldstid er drevet av frivillige, trygge voksne