Else-Gro Andersen - leder av lokalråd omsorg i Sandefjord

Else-Gro Andersen - leder for lokalråd Omsorg i Sandefjord

– Nesten som å drive en bedrift

Da Else-Gro Andersen nærmet seg pensjonsalderen streifet tanken henne om å bli med i Røde Kors. Hun ønsket å jobbe "litt med barn", men ble raskt leder for omsorgsfeltet i Sandefjord.

– Jeg begynte i Røde Kors da jeg var 64, sluttet å jobbe da jeg var 66 og nå har jeg blitt 69, smiler Else-Gro som har vært leder for omsorg i fire år.

Hun skal straks avholde lokalrådsmøte for Omsorg på Røde Kors-huset i Sandefjord og forteller at hun på ingen måte hadde planlagt å gå inn i noen ledende rolle i Røde Kors, men at det nærmest var tilfeldigheter som gjorde at hun har denne rollen i dag.

– Veldig mange velger å komme til Røde Kors i forbindelse med at de slutter i arbeidslivet. Sånn var det for meg også, og da jeg ble spurt om jeg ville gjøre litt flere oppgaver klarte jeg vel ikke å si nei. Da tok det ikke så lang tid før jeg ble leder for omsorgsfeltet, og det var fint med ledererfaring fra arbeidslivet som ballast.

Størst på omsorg

Etter at kommunene Stokke og Sandefjord slo seg sammen, ble også de to Røde Kors-foreningene slått sammen under navnet Sandefjord Røde Kors. Totalt er det 208 frivillige som er aktive innen omsorgsfeltet i Sandefjord.

– Vi kan takke de dyktige aktivitetslederne våre for at omsorg i Sandefjord har opplevd en så stor vekst som vi har. For fire år siden lå besøkstjenesten nesten helt nede, men i dag er den høyst levende med nesten 190 besøksvenner, forklarer hun.At foreningen er flinke på rekruttering og har gode aktivitetsledere beskriver Else-Gro som selve suksessformelen:

– Virksomheten vår er på størrelse med en mellomstor norsk bedrift og da må arbeidet organiseres.

En annen måte å lede på

Som daglig leder i en bedrift, der de ansatte får betalt, kan man gi marsordre og forlange resultater. Sånn kan det ikke være i en organisasjon som er tuftet på frivillighet.

– Nei, det er en stor forskjell på mange måter. For eksempel kan vi ikke være for kritiske for hvorfor folk ikke utførte en oppgave på en helt bestemt måte. Denne rollen krever romslighet og jeg må akseptere at de frivillige både har ulike muligheter og ønsker for hvordan de vil være frivillige. Noen vil ha flest mulig oppgaver og jobbe mye, mens andre kanskje bare vil drive frivillighetsarbeid en time i måneden. Vi må akseptere at de bestemmer dette selv, sier hun.

– Det aller viktigste er at de frivillige må trives. Gjør de ikke det, så slutter de. Selv har jeg ikke kapasitet til å se alle de 208 frivillige, dessverre. Derfor er jeg helt avhengig av at aktivitetslederne gjør jobben sin. De støtter jeg så godt jeg kan sånn at de får mulighet til å gjøre en best mulig jobb – og det arbeidet de legger ned er helt fantastisk, sier Else-Gro fornøyd.

En givende jobb

– Det er veldig givende å drive med dette. Jeg er glad i administrasjon og jeg liker veldig godt arbeidsmetodene til Røde Kors. De har et godt kursopplegg og har svar på alt du måtte lure på. Røde Kors har også systemer og regler, noe som gjør jobben mye enklere. Derfor opplever jeg at støtten jeg får som leder av omsorgstjenesten i Sandefjord Røde Kors er veldig bra, fortsetter hun.

Dette er en forkortet utgave av artikkelen om Else-Gro Andersen i Røde Kors aktuelt fra Vestfold nr. 1 2019. Du kan lese hele artikkelen her og også møte andre spennende personer fra Røde Kors i Vestfold.