Ungdom som står i sirkel og arbeider med konfliktløsning Vis bildetekst
På Gatemeglingsverkstedene lærer ungdommen hvordan de kan håndtere egne og andres konflikter. Foto: Sandefjord Røde Kors

Ungdom lærer å forebygge vold og konflikter

Gatemegling er navnet på en Røde Kors-aktivitet hvor ungdommen lærer å håndtere sine egne konflikter, men også å megle slik at de kan bidra konstruktivt hvis andre har konflikter.

– Gatemegling er forebyggende på den måten at ungdom selv skal lære å håndtere sine egne konflikter mens de er på et lavt nivå og før de eskalerer og blir mer omfattende, forklarer Susann Angell som er leder for Gatemegling i Sandefjord Røde Kors.
Tilbudet om Gatemegling i Sandefjord startet så smått i 2016, men siden det både er ressurskrevende og tar mye tid å utdanne instruktører er det først nå i 2018 at det virkelig har blitt fart i denne aktiviteten.
– Innen dette året er omme regner jeg med at rundt 50 ungdommer har tatt kurs i gatemegling her i Sandefjord, fortsetter Susann.

Opplæring på tre nivåer
Kursene som ungdommen tilbys kalles verksteder og har tre nivåer; konfliktverksted, meglerverksted og instruktørverksted:
– I tillegg til undervisning og opplæring, med aktuelle eksempler og problemstillinger, blir ungdommene alltid servert et måltid mat. De får også med seg et kursbevis siden det er veldig nyttig for alle å lære litt om disse tingene. For det finnes vel for eksempel ingen arbeidsplass hvor det aldri oppstår en eller annen konflikt. Derfor er det bra å ha et slikt kurs som dette på CV'en, sier Susann.

Anastasia
Anastasia Ivanova syns det har vært interessant og nyttig å være med på Gatemegling.

Videre på instruktørkurs
Anastasia Ivanova (17), som går andre året på den internasjonale linjen på Sandefjord videregående skole, ble invitert til å delta på konfliktverksted på slutten av fjoråret. Det ga mersmak:
– Vi får informasjon og veiledning om hvordan vi kan takle ulike situasjoner og håndtere konflikter i vårt eget privatliv og konflikter som oppstår mellom andre mennesker. Det handler om å hjelpe de to partene som har en konflikt slik at de kan finne frem til kompromisser og finne en løsning selv. Nå har jeg tatt de to første kursene, og skal ta instruktørkurs i Tromsø. Den erfaringen jeg får vil helt sikkert være verdifullt for min egen del, og jeg tror også at dette kan være greit å ha med når jeg skal søke jobber. I det hele tatt har dette vært veldig interessant og nyttig, avslutter Anastasia.