Henry - førstehjelp for barnehagebarn

Henry – førstehjelp for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn mellom 3-6 år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp.

Hva har skjedd, Henry?

Henry er en snill og aktiv, men også uheldig dukke som kommer ut for ulike uhell som kan skje de fleste barn. Han får både skrubbsår, brannsår, stikk, kul i hodet og kutt i fingeren. Hvordan kan Henry få hjelp?

«Henry-Førstehjelp for barnehagebarn» er et gratis læringsopplegg om førstehjelp tilpasset bruk i barnehager og barn i alderen 3-6 år.

Henry er utviklet med tanke på å øke bevisstheten om førstehjelp hos både barn og voksne, og fokuserer på medmenneskelighet, hjelpevilje og å lære å ta ansvar.

«Henry»-settet inkluderer Henry-dukken, et plansjesett med illustrasjoner
av Henry sine 10 uhell, en veiledningsperm til barnehagepersonalet, Henryplaster og Henry-musikk.

Ønsker du mer informasjon om "Henry"?
Ta kontakt med:
henry@vestfoldrk.no