Bilde av tre personer, to damer og en mann, som er beredskapsvakter Vis bildetekst
Foto: Astrid Arnslett, Røde Kors

I beredskap hvis noe skjer

Røde Kors Beredskapsvakt er en aktivitet for raskt og effektivt å kunne mobilisere kvalifiserte frivillige til innsats i eget nærmiljø dersom noe alvorlig skulle skje.

Beredskapsvaktene er ekstra ressurser for det offentlige beredskapsapparatet og er med på å styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Dette er et lavterskeltilbud der en forplikter seg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Ut over dette står man på en varslingsliste, og vil bli kontaktet dersom det inntreffer en situasjon der det er behov for innsats.

– Hvis noe skulle oppstå i Re vil vi motta en henvendelse fra den som er beredskapsansvarlig i kommunen med informasjon om hva slags behov de har. Da kaller vi ut våre beredskapsvakter. Per i dag har vi faktisk over 40 personer på listene våre i Re, sier Solveig Moe som er leder for beredskapsvaktene i Re Røde Kors.

– Ved alvorlige hendelser vil nok blålysetatene og sivilforsvaret være de som gjør førstelinjeinnsatsen, mens vår rolle blir å ivareta og hjelpe til med forskjellige støttefunksjoner. Det kan være å sørge for mat, lage kaffe til mannskapene, få tak i forskjellig utstyr som traktorer og gravemaskiner, eller å hjelpe til med trafikkavvikling og andre oppgaver hvis det er nødvendig, fortsetter Moe.

Det er ikke så ofte beredskapsvakter i Vestfold blir kalt ut, men mange av lokalforeningene har en ordning med beredskapsvakter, noe som er en ekstra trygghet for samfunnet vårt hvis noe skulle skje.

Krav til Røde Kors' beredskapsvakter

  • Være 18 år eller eldre
  • Delta på opplæring og kompetansebygging minimum en kveld per år
  • Være medlem i Røde Kors
  • Må ha gjennomført førstehjelpskurs, grunnkurs i psykososial førstehjelp, introduksjonskurset til Røde Kors og introduksjonskurset i beredskap.

Her har Røde Kors beredskapsvaktordning i Vestfold

  • Svelvik Røde Kors
  • Holmestrand Røde Kors
  • Re Røde Kors
  • Tønsberg Røde Kors
  • Sandefjord Røde Kors