Pantelotteri-rekord i Vestfold

Stadig flere deltar i Pantelotteriet.

Panto 590 piksler
REKORD: Stadig flere støtter Røde Kors gjennom Pantelotteriet. (Foto: Katrine Lunke)

Det resulterte i at Røde Kors mottok 32 millioner kroner fra lotteriet i 2016. Av det beløpet fikk Røde Kors i Vestfold hele 1 millioner kroner. Det er en økning på nesten 90 000 kroner siden i fjor.
 
Siden starten i 2008 har Pantelotteriet bidratt med 156 millioner kroner til Røde Kors. Det betyr at lotteriet har blitt en av organisasjonens største inntektskilder. Halvparten av midlene går til Røde Kors lokalt.

Viktige midler

– Dette er fantastiske nyheter, sier daglig leder i Vestfold Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen.
– Disse pengene bidrar til at Røde Kors nå kan styrke sin beredskap ytterligere og gjennomføre flere aktiviteter for mange av de sårbare gruppene vi er til for, sier Andersen.
Hjelpekorpsene i Norge hadde nær en dobling av antall redningsoppdrag i fjor.
– Hjelpekorpsene i Vestfold merker også denne økningen og det er ressurskrevende å opprettholde en god beredskap, sier Andersen, som ønsker å takke alle i Vestfold som har trykket på Røde Kors-knappen på panteautomaten i 2016.
– Det at Vestfoldingene støtter Røde Kors på denne måten, øker kapasiteten til Røde Kors og vi får hjulpet enda flere, sier Andersen.
Andersen mener Vestfold-samfunnet står overfor flere andre humanitære utfordringer framover.
– Utfordringer som ikke synes så godt for folk flest, men som Røde Kors-mannskapene ofte møter når de er ute i tjeneste. Det kan være som besøksvenn, flyktninghjelp eller tiltak vi driver for rusmisbrukere, ensomme eller barn som lever under fattigdomsgrensen, sier Andersen.

Største butikk

På landsbasis brukes i gjennomsnitt 11 prosent av all pant som innsats i Pantelotteriet. Butikken med høyeste markedsandel i Vestfold er Meny Åsane, hvor 21,57 prosent av tomflaskene satses i lotteriet. Det genererte i fjor 126 685 kroner til Pantelotteriet.
Butikken i Vestfold som skapte mest penger til Røde Kors' Pantelotteri er Meny Indre Havn Sandefjord. Herfra kom det inn hele 173 728 kroner til lotteriet i 2016.
Siden starten i 2008 har 42 personer blitt millionærer i Pantelotteriet, to av dem fra Vestfold. Den siste som vant i 2016 var en mann i 60-årene som trykket på Røde Kors-knappen på Kiwi Hammerfest. 2016 ble også et spesielt år for Pantelotteriet, da en person gikk fra milliongevinsten sin på Spar Skånevik i slutten av september. Personen ble aldri funnet, og millionen ble til slutt delt mellom det lokale Røde Kors-laget, Røde Kors nasjonalt og Sparbutikken, som fikk finnerlønn for å ha levert loddet tilbake til Pantelotteriet.

Topp 5 butikker i Vestfold i markedsandel (andel av panten som satses i Pantelotteriet)

 1. Meny Åsane 21,57% (Fikk en pantemillionær i februar 2014)
 2. Coop Extra Hvaltorget 18,17%
 3. Meny Indre Havn Sandefjord 17,88%
 4. Meny Teie Torg 17,44%
 5. Meny Stavern 17,39%

Topp 5 butikker i Vestfold i omsetning (bidrag til Pantelotteriet)

 1. Meny Indre Havn Sandefjord 173 728 kroner
 2. Meny Revetal 151 869 kroner
 3. Meny Åsane 126 685 kroner
 4. Rema 1000 Østerøyveien 124 938 kroner
 5. Kiwi Gauterød 121 064 kroner

Disse lokallagene får mest i Vestfold 2016

 1. Sandefjord Røde Kors 232 841 kroner
 2. Larvik Røde Kors 184 094 kroner
 3. Tønsberg Røde Kors 170 518 kroner
 4. Horten Røde Kors 109 226 kroner
 5. Nøtterøy Røde Kors 96 640 kroner

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Hjalmar Andersen i Vestfold Røde Kors
Tlf: 924 333 24 eller e-post: bjorn.andersen@redcross.no

Gaute Langdal, daglig leder i Pantelotteriet
Mobil: 92 69 77 88 eller e-post: gaute.langdal@pantelotteriet.no

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri der flaskepant brukes som innsats i panteautomater. Pantelotteriet drives av Norsk Pantelotteri AS, et selskap eid av Røde Kors og Olav Thon Gruppen. Overskuddet går til Røde Kors. Se mer informasjon på www.pantelotteriet.no.