Velkommen til RØFF/BARK helgesamling på Skrim 20.-22. oktober

Velkommen til helgesamling på Skrim 20.-22. oktober. Målet med denne helgen er å opparbeide seg grunnleggende kompetanse innenfor friluftsliv slik at man kan ferdes trygt i naturen med barn og ungdom.

Samlingen er lagt opp som en læringsarena der vi ønsker en åpen dialog rundt erfaringer og utfordringer, og at dere bidrar aktivt inn på de forskjellige aktivitetene. Her er alle eksperter! Det blir mulig å bygge videre på dette kurset ved en senere anledning.

For å få fullt utbytte av denne helgen er det viktig at dere gir tilbakemelding på hva dere ønsker å lære mer om innenfor friluftsliv. Vi ønsker også å bruke deres tilegnede friluftskunnskaper på samlingen. Har dere litt eller mye erfaring innenfor et eller flere felt (tenne bål, pakke sekk, fiske, kano, bruk av tau, orientering, førstehjelp osv.) noter dette i påmeldingsskjemaet.

Vi ønsker selvfølgelig at så mange som mulig kan komme, men for å kunne få størst mulig læringsutbytte for helgen er det satt et tak på 30 påmeldte. Alle aktivitetsledere, og RØFF'ere fra 16 år og oppover som ønsker å bli aktivitetsledere, kan melde seg på. Påmeldingsfristen er 22. september, og dette gjøres ved å svare på den vedlagte questbacken. Reise- og matutgifter til de frivillige dekkes av Norges Røde Kors.

Hvis dere har noen spørsmål send mail til Eivind (eivind.hanche-olsen@redcross.no) eller Esben (Esben.Eyde@redcross.no).

Vi ser frem til en hyggelig og lærerik samling!

 

Med vennlig hilsen

Esben, Kristina og Eivind