Stella

Stella - Røde Kors Kvinnesenter

Takk til Gjensidigstiftelsen som har støttet Stella - Røde Kors Kvinnesenter med 200.000 kroner! Les mer her om hva Stella benytter pengene til. De har utrettet mye i sitt første driftsår.

MartineGjensidige
Martine Seth, prosjektleder for Stella i Vestfold Røde Kors, er svært takknemlig for den generøse gaven fra Gjensidigestiftelsen. 18. november 2015 åpnet Stella - Røde Kors Kvinnesenter i Tollbodgaten 14 i Tønsberg. Senteret er et prosjekt som er igangsatt av Vestfold Røde Kors og som driftes av frivillige fra Tønsberg Røde Kors. Senteret henvender seg til alle minoritetskvinner i Vestfold. Stella er et kompetansesenter som ønsker å styrke minoritetskvinners muligheter til selvutvikling og selvrealisering, samt deltagelse i samfunnet.

De frivillige på senteret føler seg nyttige og Stella har nå rundt 200 deltagere hvorav 80 -100 har vært igjennom mye kompetanseheving denne høsten. Det er avholdt 8 norskkurs på 3 ulike nivåer, samt kurs i engelsk. Rundt 20 deltagere har gått gratis på Folkeuniversitetet, en deltager har nå fått jobb på Høgskolen i SørØst Norge og en annen er i praksis der gjennom Stellas samarbeid med HSN. Stella kafe har hatt åpent 2 dager i uken med nydelig mat og flotte minoritetskvinner som har driftet den sammen. Her lærer de service, språk, hygiene og internkontroll, økonomi og budsjett, handling og beregning m.m. Ikke minst er det nettverkskapende og de har fått seg gode venner. Stella har også samarbeidet med NAV i forhold til jobbsjansen – noe det har vært fint å være med på og der de har truffet noen flotte damer.
 Stella har som mål og dekke opp udekkede behov i samfunnet. Og gjennom mange gode samtaler utvikler de nye kurs og tilbud til sine deltagere. Stella har nå fått sparket i gang både Stella utdanning og Stella praktikant. 2 fantastiske ressursgrupper med frivillige har nå vært i sving for å finne gode arbeidsmetoder og systemer å jobbe etter. Dette er jo en evigvarende jobb da deltagerne er så ulike og har forskjellige behov.

Stella var oktober 2016 med å arrangere Norges første karrieredag for flyktninger og innvandrere sammen med sine samarbeidspartnere på Høgskolen i SørØst Norge campus Bakkenteigen. 250 deltagere fra hele Vestfold kom og over 100 fikk ikke plass på denne nyttige dagen. Her var det innlegg fra karriersenteret, NAV, Nokut, Samordnaopptak, Høgskolen i Oslo Akershus i forhold til komplementerende utdanninger og erfarings intervjuer med innvandrer som nå er ute i arbeid.  Det var stor etterspørsel og gode tilbake meldinger, så dette jobber Stella for at skal bli en årlig event.

Stella har også rukket å bli 1 år som ble feiret med kake og en klapp på skuldrene til alle involverte. De jobber stadig for å utvikle seg og knytter til seg flere og flere samarbeidspartnere og frivillige med engasjement og kompetanse som gjør dette mulig. Stella er avhengig av godt samarbeid med offentlige etater, kommuner og private for at dette skal komme kvinnene til gode. De har besøkt over 40 arbeidsplasser i 2016. Stelle takker alle som har tatt dem godt imot og som ønsker samarbeid og Informasjon. De trenger at alle gjør dette kjent på sin arbeidsplass og at alle oppfordrer kvinner til å komme til Stella. Her skal du kunne få hjelp med det meste. Ønsker dere besøk for å få vite mere om Stella på din arbeidsplass må du bare ta kontakt med Martine Seth martine.seth@redcross.no

Litt om Stella nå og tilbudene i 2017:

Stella Utdanning jobber med veiledning av kvinner som har høgskole eller som ønsker å ta dette i Norge. De jobber også med å motivere flere til å ta mere utdanning da de tror at dette er med på å øke sjansene for jobb i Norge. Denne høsten har det også vært jobbet mye med nettverksmøter. Dette er møter for de kvinnene som har tatt høgskoleutdanning her eller i hjemlandet eller som ønsker å ta dette i Norge. Her får de informasjon om det norske systemet, NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), "Samordna opptak", karrieresenteret m.m.  De inviterer også inn eksterne foredragsholdere til disse møtene.  

Stella praktikant jobber med oppfølging på arbeidsplassen. Stella har gjennom dialog med flere i NAV fått informasjon om at oppfølging er en krevende del av å ha folk i arbeidspraksis. Derfor har de oppfølging som første prioritet når en Stella-deltager er ute i arbeid. Gjennom sitt nettverk og samarbeidspartnere får de tilbud om praksisplasser som blir videreformidlet til deltagerne på Stella. Aktuelle deltagere må da snakke med sin veileder for å få dette godkjent på forhånd og kontrakten er da mellom praksisplassen og NAV, men med Stella som følger opp deltageren i tillegg til NAV eller Føniks. Stella ønsker å være en ressurs for NAV og tiltaksarrangører. Stella har også tatt rollen og er pådrivere av å få både arbeidsplassene til å ha kvinnene i praksis lengre en 3 mnd. men også å få NAV med på dette. De opplever at minoriteter generelt trenger lengre tid på en arbeidsplass for å få vist seg frem. Selv klarer ikke vi norske å sette seg inn i jobben på bare 3 mnd. og det er viktig for oss at disse kvinnene ender opp i lønnet arbeid. I tillegg får hver deltager som er i praksis en egen frivillig kontakt person som følger de opp ukentlig.

De gleder seg til å starte opp Stella Mentor nå i 2017. Mentorskap brukes i dag verden over i forhold til opplæring, erfaringsutveksling, gjensidig læring og personlig utvikling. Stella Mentor fokuserer ikke ensidig på sysselsetting og profesjonell utvikling, men også på selvutvikling og selvrealisering. En bredere og mer helhetlig mentorordning er et godt verktøy for å inkludere flere kvinner i større grad i samfunn og arbeidsliv. De ønsker med dette å inspirere kvinner til å ta tak i egne utfordringer og ha ambisjoner på egne vegne. Prosjektet går ut på å koble kvinner («adepter») som har et klart mål, med en mentor. En mentor er en person med riktig kunnskap, erfaring og nettverk, som hjelper og støtter kvinnen for å nå hennes mål. Mentor og adept skal sammen lage en avtale for samarbeidet som kan vare i et år.

Stellas kurs er hjertet i senteret og grunnen til at damene kommer dit, helt til de oppdager at de der kan få hjelp med så mye mer.

Vedlagt finner du timeplanen for våren 2017: Timeplan vår 2017