Lys (3)

Vi markerer årets mørkeste dag

Stadig flere tar kontakt med Røde Kors fordi de savner noen å prate med. På årets mørkeste dag minner vi om at vi alle kan bry oss om andre.

21. desember er årets mørkeste dag. Fordi Røde Kors de siste årene har sett en økning av mennesker som sier de savner noen å snakke med, ønsker organisasjonen å vie oppmerksomheten på denne dagen til de av oss som har det tungt.

– Særlig er det de eldre og yngre i Norge som tar kontakt med Røde Kors, sier leder for besøkstjenesten i Vestfold Røde Kors, Christina Moen.

I en rapport Røde Kors lanserte i høst kommer det frem at det mange i eldre i Norge savner sosialt fellesskap. Rapporten viser at et stort antall eldre er underernært på kontakt. En besøksvenn er en frivillig fra Røde Kors som jevnlig besøker en av mange eldre som har meldt ifra om at de ønsker seg sosialt samvær.

Blant unge, har Røde Kors merket en økning de siste årene av ungdommer som ringer til hjelpetelefonen, Kors på Halsen. Et gjentagende tema hos de unge som tar kontakt er at de ikke har noen å snakke med vanskelige ting om.

– En av de største utfordringene med ensomhet er at den ikke kan sees. Det at den er usynlig, gjør det lett å glemme at mange savner kontakt med andre mennesker, sier Moen.

På fredag markerer Røde Kors årets mørkeste dag i Sande, Holmestrand, Horten og Tønsberg hvor de vil dele ut boller, brosjyrer og reflekser. Gjennom denne markering håper Røde Kors at flere vil la seg inspirere til å gjøre noe for andre, særlig nå i jula.

– Vi ønsker å minne om at vi alle kan ta ansvar for å gjøre noe for at dagene blir litt lysere for noen som har det tungt. Særlig nå i jula er det mange som kan kjenne på savnet etter familie og venner, avslutter Christina Moen.

Flyerforside Årets Mørkeste Dag
På årets mørkeste dag vil frivillige fra Røde Kors blant annet dele ut denne flyeren.

Dette skjer fredag den 21.12.2018

Sande
I Sande vil frivillige fra Røde Kors være tilstede ved på togstasjonen fra ca. kl. 0600 - 0800 for å dele ut lys og boller.

Holmestrand
I Holmestrand vil frivillige fra Røde Kors være tilstede på togstasjonen fra ca. kl. 0700 - 0800 for å dele ut lys og boller.

Horten
I Horten vil frivillige fra Røde Kors være tilstede ved busstasjonen fra ca. kl. 0830 for å dele ut reflekser og boller.

Tønsberg
I Tønsberg vil frivillige fra Røde Kors være tilstede ved gangbrua, busstasjonen og togstasjonen fra ca. kl. 0700 - 0830 for å dele ut lys og boller.