Familietid

Familietid er et fellesprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors i Vestfold, i partnerskap med Fylkeskommunen.

 

Familietid gir barnefamilier med barn i alderen 0-16 år muligheten til gode opplevelser, aktivitet sammen og måltidsfellesskap. Tilbudet er gratis og ønsker å fremme inkludering og positiv psykisk helse. Vi bruker nærmiljøet og våre hyggelige lokaler til turer og aktivitet hele året. Familietid stiller med aktivitetsansvarlige og frivillige, men foresatte har det hele og fulle ansvaret for sine barn under aktivitet.

Vi søker å skape inkludering gjennom å tilby en arena hvor barnefamilier kan møtes uten å bli forhindret av manglende kunnskap om mulige aktiviteter og/eller økonomiske utfordringer knyttet til dette.

Samarbeidspartnere

Vi er glade for å ha et godt samarbeid med flere aktører i Familietid. I Sandefjord samarbeider vi med Fjorden Sanitetsforening og i Larvik samarbeider vi med HomeStart og KFUK-KFUM.

 

Kontaktinfo for Familietid

Sandefjord
Adresse: Kirkens Bymisjons lokaler i Dronningens gate 13.
Tirsdager og torsdager kl. 16.30 – 19.00
Søndagstur(annenhver søndag): 12.00 -15.00, oppmøte 11.45.
Egne aktiviteter i skoleferiene.
Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/FamilietidSandefjord
Kontaktinfo:linn.silje.kalberg@redcross.no


Vi tilbyr alltid et gratis måltid under våre aktiviteter.

Larvik
Adresse: KUF-huset i Dr. Holms vei 47.
Onsdager: kl. 16.30 – 19.00
Søndagstur(annenhver søndag): kl. 12.00 - 15.00
Egne aktiviteter i skoleferiene.
Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/FamilietidLarvik
Kontaktinfo: linn.silje.kalberg@redcross.no / 46 84 30 32
Vi tilbyr alltid et gratis måltid under våre aktiviteter.

Trykk her for å lese mer informasjon om Familietid: