Røde Kors avisa nr. 2 - 2018

Den mangfoldige organsisasjonen