Røde Kors avisa nr. 2 - 2020

Trenger vi beredskapsambulanser?