Distriktsstyret Vestfold Røde Kors

Styret for 2022-2023 ser slik ut etter årsmøtet 26. mars 2022:

Harald Halum
Leder
E-post:   leder@vestfoldrk.no
Telefon: 909 92 266

Monika Rirud
Nestleder
E-post:   nestleder@vestfoldrkh.no
Telefon: 41 07 80 56

Trond Viggo Mora
Styremedlem
E-post:   trond.mora@aditrologistics.com
Telefon:  932 17 250

Thorleif Bang
Styremedlem
E-post:   thorleif@bang.no
Telefon: 901 84 985

Anne Hele Burdal                                                                           Styremedlem                                                                                                   E-post: anneburdahl@gmail.com                                                          Telefon: 975 83 529

Vår Smith Lislebø                                                                                     Varamedlem                                                                                                    E-post: var.smith1@gmail.com                                                               Telefon: 415 87 705

Egill Elvestad
Varamedlem
E-post:  eelvest@online.no
Telefon: 917 37 206

Liv Kristin Crame Melby
Distriktsråd Omsorg
E-post:  leder-omsorg@vestfoldrk.no
Telefon: 982 97 071

Håvard Danielsen
Distriktsråd Hjelpekorps
E-post:   leder@vestfoldrkh.no
Telefon: 924 19 042