Distriktsstyret Vestfold Røde Kors

Styret for 2022-2023 ser slik ut etter årsmøtet 26. mars 2022:

Harald Halum
Leder
E-post:   leder@vestfoldrk.no
Telefon: 909 92 266
Kontaktforening: Horten

Monika Rirud
Nestleder
E-post:   nestleder@vestfoldrkh.no
Telefon: 41 07 80 56
Kontaktforening: Larvik

Trond Viggo Mora
Styremedlem
E-post:   trond.mora@aditrologistics.com
Telefon:  932 17 250
Kontaktforening: Holmestrand, Nøtterøy

Thorleif Bang
Styremedlem
E-post:   thorleif@bang.no
Telefon: 901 84 985
Kontaktforening: Sande, Sandefjord

Egill Elvestad
Varamedlem
E-post:  eelvest@online.no
Telefon: 917 37 206
Kontaktforening:

Liv Kristin Crame Melby
Distriktsråd Omsorg
E-post:  leder-omsorg@vestfoldrk.no
Telefon: 982 97 071
Kontaktforening:

Rolf Ivar Mikkelsen
Distriktsråd Hjelpekorps
E-post:   leder@vestfoldrkh.no
Telefon: 924 19 042
Kontaktforening: