Årsmøte i Sandefjord Røde Kors

Årsmøte er Sandefjord Røde Kors sitt høyeste bestemmende organ, hvor alle som er medlemmer har anledning til å stemme. Møte vedtar budsjett og handlingsplan for kommende år samt at det er valg.

Sandefjord Røde Kors avholder årsmøte tirsdag 7 mars kl 1830.

På årsmøte er alle som er frivillig i Røde Kors velkommen. Dog er det et krav om at du har betalt medlemskap for å ha stemmerett på årsmøte. Møte gjennomføres på Røde Kors huset i Sandefjord.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av to medlemmer til undertegning av protokoll
 5. Valg av tellekorps
 6. Godkjenning av årsberetning 2016
 7. Godkjenning av resultatregnskap 2016
 8. Godkjenning av balanseregnskap
 9. Innkomne forslag
 10. Godkjenning av handlingsplan 2017
 11. Godkjenning av budsjett 2017
 12. Valg av representanter til styret.

Papirene vil være tjlgjenglig i forkant av årsmøte sammen med valgkomiteens instilling.