Årsmøte Tønsberg RK 2023

Tønsberg Røde Kors avholder årsmøte for sine medlemmer torsdag 16. februar kl 18:00 på Røde Kors huset i Hedrumsgate 4.