Om Tønsberg Røde Kors

Tønsberg Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdomsarbeid, omsorgaktiviteter og rednings- og beredskapsarbeid. Lokalforeningen tilbyr masse spennende og meningsfylte aktiviteter.

Per 10.01.2018 har lokalforeningen 521 aktive frivillige og 1410 registerte medlemmer.
Røde Kors ble stiftet i Tønsberg 19. oktober 1916. Hjelpekorpset ble stiftet 26. april 1937.

Les siste nytt fra lokalforeningen!