Årsmøte 2022

Tønsberg Røde Kors arrangerer årsmøte torsdag 24. februar, klokken 18.00.

Dato: Torsdag 24.02.2022 | Tid: 18:00 | Sted: Hedrumgaten 4

Det blir behandling av årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsprogram og innkommende saker. Det blir også valg av nye styremedlemmer og revisor.

Årsmøtepapirene og vedlegg blir sendt på e-post.

Vel møtt til årsmøte i Tønsberg Røde Kors!

Årsmøte Tønsberg Røde Kors 2022.png