Fellesverket i Tønsberg

Tønsbergs beste sted å henge!

Få med deg hva som skjer på Fellesverket. Fellesverket er en del av Røde Kors nasjonale satsing på åpne møteplasser for ungdom. Fellesverket er et aktivitetshus der ungdom møtes og henger, lærer og mestrer støttet av Røde Kors frivillige. Alle våre tilbud er alltid gratis for all ungdom mellom 13 og 25 år. Vi holder til midt i Tønsberg.

For mer info se: Vestfold Røde Kors eller Facebook