Barnas Røde Kors i Tønsberg

Barnas Røde Kors (BARK) startet opp januar 2020.

BARK i Tønsberg organiseres en gang i uken. Dette er en gratis fritidsaktivitet for barn mellom 6 og 13 år (barneskolen). Aktivitetstilbudet organiseres på ettermiddagen, og skal bidra til at barn får en trygg og god oppvekst.

Oppstart torsdag 20. mai 2021. For mer informasjon og påmelding se Facebookgruppa.

Bark Promo

Aktiviteten organiseres i lokalene til Tønsberg Røde Kors, Hedrumgaten 4.

For mer info se: Facebook