Barnas Røde Kors i Tønsberg

Barnas Røde Kors (BARK) startet opp januar 2020.

BARK i Tønsberg organiseres en gang i uken. Dette er en gratis fritidsaktivitet for barn mellom 6 og 13 år (barneskolen). Aktivitetstilbudet organiseres på ettermiddagen, og skal bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Ny oppstartsdato kommer!

Bark Promo

Aktiviteten organiseres i lokalene til Tønsberg Røde Kors, Hedrumgaten 4.

For mer info se: Facebook