Velkommen til kveldsprat!

Hver mandag ønsker Akershus Røde Kors, Buskerud Røde Kors og Østfold Røde Kors velkommen til en times kveldsprat.

Møtene varer fra 19.30 – 20.30. 

 Trykk her for å delta på "Kveldspraten"  

Formålet med Kveldsprat er å tilby en organisasjonsfaglig møteplass med nyttige tema, tips, råd og veiledning til å jobbe smartere, enklere og produsere mer humanitær aktivitet med tilgjengelige ressurser.  

I Røde Kors er det det stor forskjell på foreningene. Kveldsprat tar for seg de organisasjonstemaene som angår de aller fleste. Kveldsprat skal passe for alle.  

Kveldsprat er for alle tillitsvalgte, aktivitetsledere og andre frivillige ressurspersoner i Akershus Røde Kors, Buskerud Røde Kors og Østfold Røde Kors. I tillegg inviteres alle frivillige inn i den første kveldspraten hver måned.  

Det er ingen offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal være et supplement til annen etablert hjelp, bistand og oppfølging til foreningene.  

Deltakelse i Kveldsprat er helt frivillig og skal ikke være en mer-belastning eller oppleves som en forpliktelse. Enkelte tema kan være viktigere enn andre - du velger selv om du vil delta og hva du vil være med på.  

Program: 

Kvelsprat er tilbake etter sommeren. 

Kveldsprat generell logo