Velkommen til kveldsprat!

Hver mandag ønsker Akershus Røde Kors, Buskerud Røde Kors og Østfold Røde Kors velkommen til en times kveldsprat.

Møtene varer fra 19.30 – 20.30. 

 Trykk her for å delta på "Kveldspraten"  

Formålet med Kveldsprat er å tilby en organisasjonsfaglig møteplass med nyttige tema, tips, råd og veiledning til å jobbe smartere, enklere og produsere mer humanitær aktivitet med tilgjengelige ressurser.  

I Røde Kors er det det stor forskjell på foreningene. Kveldsprat tar for seg de organisasjonstemaene som angår de aller fleste. Kveldsprat skal passe for alle.  

Kveldsprat er for alle tillitsvalgte, aktivitetsledere og andre frivillige ressurspersoner i Akershus Røde Kors, Buskerud Røde Kors og Østfold Røde Kors. I tillegg inviteres alle frivillige inn i den første kveldspraten hver måned.  

Det er ingen offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal være et supplement til annen etablert hjelp, bistand og oppfølging til foreningene.  

Deltakelse i Kveldsprat er helt frivillig og skal ikke være en mer-belastning eller oppleves som en forpliktelse. Enkelte tema kan være viktigere enn andre - du velger selv om du vil delta og hva du vil være med på.  

Program: 

 • 6. september: Hva blir normal hverdag fremover? (Distriktsleders time ved Kine Grande)
 • 20. september: Søknadsportalen og refusjonskrav
 • 27. september: Inkluderende rekruttering av frivillige og deltakere innen oppvekstaktiviteter
 • 11. oktober: Distriktleders time ved Robert Flobergseter: Kommunikasjonsplattformer for frivillige, utenfor aktivitet

  - Hva er greit, og hva bør unngås?
  - Hvordan kommuniserer vi?
  - Sosialt engasjement for frivillige
  - Hvordan ivaretar vi de frivillige når de ikke er i aktivitet?
  - Hvor ofte bør det arrangeres sosiale happenings?
  - Hvordan engasjerer du de frivillige i lokalforeningen?

  Tips, triks og forslag til aktiviteter, kommunikasjonsformer og happenings
 • 18. oktober: I kveld får vi besøk av Nasjonalkontoret som skal ta oss igjennom hvilke forsikringsordninger vi har i Røde Kors. Hva er ulykkesforsking og yrkesskadeforsikring, og når trer disse i kraft? Dette er spørsmål vi kommer til å se nærmere på. Vi kommer i tillegg til å ta for oss egenberedskapsuken som kommer i november, kanskje er det noen lokalforeninger som har deltatt på dette tidligere og vil dele deres erfaringer med resten av oss?
 • 25. oktober: GDPR
 • 1. november: Distriktleders time ved Johan Audestad
 • 8. november: Etikkerklæring, taushetserklæring og politiattest
 • 15. november: Migrasjon
 • 22. november: Årsmøte/ valgkomité
 • 29. november: Tema kommer. 
Kveldsprat generell logo