Varsle om kritikkverdige forhold i Røde Kors

Røde Kors er en humanitær organisasjon med nulltoleranse for korrupsjon, misbruk, mobbing og trakassering.

Varsling er en måte å rapportere atferd som kan være uetisk, ulovlig, ressurssløsende eller som er i strid med Røde Kors' regelverk.

Røde Kors oppfordrer alle til å rapportere mistanker om uetisk eller ulovlig atferd.

Det tillates ikke sanksjoner eller represalier mot dem som rapporterer slike mistanker.

Det er viktig at ulovlige eller uetiske forhold avdekkes raskt. Røde Kors har egne kanaler og rutiner for varsling av slike forhold.

 

Slik varsler du om mobbing, trakassering og uakseptabel atferd i Røde Kors

Telefon:  +47- 22 05 40 00  – be om kontakt med enhetsleder HR.

Post: Norges Røde Kors Att.: HR - «KONFIDENSIELT»
Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo.

Slik varsler du om donasjon- og e-post-svindel

Hvis du har mistanker om eller bekymringer angående falske appeller/e-mail om donasjon mottatt fra Røde Kors, meld fra her!

Dersom du skulle motta falsk e-mail som ser ut til å komme fra Røde Kors eller andre humanitære organisasjoner, vennligst slett disse e-postene og unngå å besvare dem. Hvis du er i tvil, meld fra her!

Dersom du opplever eller er vitne til annen type misbruk; falske innsamlinger, missbruk av Røde Kors logo kan dette også meldes fra om her!

Full konfidensialitet

Alle forhold som blir varslet vil bli behandlet konfidensielt. Den som varsler har rett til å være anonym. Identiteten til varsleren vil bli holdt konfidensielt. Det vil imidlertid gjøre vår undersøkelse og utredning av forholdene enklere hvis vedkommende oppgir navn og kontaktinformasjon.

Relaterte lenker og dokumenter